آخرش این مشکل ما حل نشد؟؟؟

مشکل در نصب برنامه سینما4d لطفا کمک کنید!!!