سلام
درست متوجه نشدم ولی این ویدیو رو ببینید
https://www.youtube.com/watch?v=2-i0SxEvWlI
https://forum.video-effects.ir/thread2000.html