سلام
شما باید تمام جزئیات رو انیمیت کنید و یک دوره کامل در مورد انیمیت ببینید
ایشالا دوره ای اماده میکنم