سلام
فکر کنم باید اون قسمتی رو که میخواهی رندر کنی انتخاب کنی با کلید i و o بعد اینتر که بزنی رندر میگیره