سلام وقت شما هم بخیر
تا جایی که اطلاع دارم Octane از کارت های AMD پشتیبانی نمیکنه و متاسفانه فقط از کارت های Nvidia پشتیبانی میکنه.