نه متاسفانه کرک نشده، تنها راهتون استفاده از r19 است
بذای جایگزین هم رد شیفت هم هست که باز فکر نکنم برای r21 کرک یا اومده باشه