عزیز تا حالا چندبار به شما تذکر دادیم مطالب رو درست بزارید
https://soft98.ir/software/3d-tools/814-DAZ-Studio.html