سلام
فکر کنم منظورتون ساخت این صحنه ها هست
251-آموزش ترکینگ صورت در نرم افزار PFTrack و Cinema 4d | ویدیو افکت | مدرسه ویدیو افکت