دلیلش اینه که اون فیلم ها رو با استفاده از دستورات و تنظیماتِ متفاوتی انکود میکنند که 1- زمان زیادی رو برای فشرده سازی طلب میکنه و 2- نیاز به دانشِ مناسبی از انکودر و ویدیوی وروودی رو میطلبه.

اگه قصد دارید که ویدیوهای خود را کم حجم کنید و کیفیت مناسبی را به آنها بدهید، پیشنهاد میکنم کار با ffmpeg را فراگرفته و مقاله های مرتبط با کدک x264 را مطالعه کنید.