فکر کنم ساده ترین راه اینه همه لایه ها رو انتخاب کن بعد کلید ] رو بزن