عزیز شما چند بار این مطلب رو مطرح کردید
الان من بنویسم آموزش عکس نوشته میخوام شما خودتون متوجه میشید! آخه این چه موضوع و توضیحاتیه
درست و کامل با نمونه مطرح کنید ببینیم چه میخواین