این مشکل رو پیدا کردم . هر کی به این مشکل خورد در پنجره پرسپکتیو روی ایکن دوربین بزنه و در attribute edittor در قسمت camera attributes lrnhv near clip panel رو بالا ببره . مشکل حل میشه