سوال در مورد لنز دوربین کانن-47ce590c-2e0e-4a15-9ea6-46767d75d7ac-pngاینم یک فریم از کلیپ چون توش حرکت بود شبیحه رونین بود ببینید واید هست و فولو زیاد