سلام.خسته نباشید.من کارتون رو خیلی دوست داشتم.داستانش جالب بود.
من از موشن گرفیک و کار دوبعدی زیاد سر در نمیارم ولی به عنوان بیننده دوست داشتم و مودر توجهم قرار گرفت.


خسته نباشید.