حالت دو بعدی رو خیلی خوب میشه تو فوردی ساخت . حتی بهتر از افتر افکت و ....
اگه سه بعدی هم بخواین همین توربولنس اف دی خیلی خوبه