همه مراحل رو درست رفتم ولی
AEViewer BP رو میزنم هیچی نمیاره!!!!!میشه کمکم کنید؟