سلام
درسته پست مال قبله ولی دونستن بعضی موارد شاید خالی از لطف نباشه.
دوست عزیز نرم افزار کورل و ایلوستریتور به خاطر ماهیتشان که وکتور هست در زمینه ی طراحی فرش خیلی نمیتونند در تمام زمینه های طراحی...