اقا محمد منم گشتم و فایل کرک به صورت جداگانه نبود و باید کل نرم افزار رو همراه با کرک دانلود می کردی که میشد18 گیگ که تقریبا نشدنیه