سلام ندا خانم
اول که واقعا ممنون واسه فایلهای اموزشی
یه سوال داشتم در پنجره گرید قسمت snap میهش چهار گزینه رو انتخاب کنیم
must be closed
normal
can be distance
always snap
به جز دومی که حالت...